Featured Image

Jewgienij Chałdej przy pracy (Berlin 1945)

Fotograf Armii Czerwonej Jewgienij Chałdej wykonuje swoją pracę w okolicach Bramy Brandenburskiej. To właśnie ten człowiek jest autorem słynnego zdjęcia z umieszczania radzieckiego sztandaru na budynku Reichstagu. Berlin 1945

Featured Image

Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec (8 maja 1945)

8 maja 1945 roku Wilhelm Keitel w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie powtórzył podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Wojna na zachodzie oficjalnie dobiegła końca, choć poszczególne ogniska niemieckiego oporu (np. Hel) broniły się jeszcze przez… »