Featured Image

Adolf Hitler jako Family Man

Adolf Hitler, w swoim wizerunku propagandowym, niejednokrotnie starał się kreować nie tylko na Ojca Ojczyzny, ale również na człowieka ceniącego więzi rodzinne – kochającego dzieci. Jedno z takich koloryzowanych zdjęć przedstawia go w dniu swoich 50. urodzin w Orlim Gnieździe w Bawarii. Przyznacie, że dosyć niecodzienny widok.