Featured Image

Ostatnie dni przed końcem wojny

Nie ma wojny, bez chwili wytchnienia. Żołnierze radzieccy podczas przerwy w marszu na Berlin. Rok 1945.