Featured Image

Jewgienij Chałdej przy pracy (Berlin 1945)

Fotograf Armii Czerwonej Jewgienij Chałdej wykonuje swoją pracę w okolicach Bramy Brandenburskiej. To właśnie ten człowiek jest autorem słynnego zdjęcia z umieszczania radzieckiego sztandaru na budynku Reichstagu. Berlin 1945