Featured Image

Stjepan Filipovic, bohater Jugosławii

Jugosłowiański partyzant Stjepan Filipovic stracony 22 maja 1942 roku. Na poniższym zdjęciu tuż przed wykonaniem egzekucji krzyczący „Śmierć faszystom, wolność ludowi!”. Odznaczony pośmiertnie Orderem Narodowego Bohatera Jugosławii. Jego niezłomnej postawie poświęcono pomnik w mieście Valjevo. zdjęcie pomnika: Nadiya Chushak