Featured Image

Niemcy w Warszawie (1940)

Niemiecka propaganda (“Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach”) na Placu Piłsudskiego (wtedy Placu Adolfa Hitlera) przed Pałacem Saskim, który był siedzibą gubernatora Fischera, lato 1940. To musiał być ciężki czas dla Polaków, Francja upadła, natomiast Wielka Brytania zaczęła obrywać nalotami i nie było jeszcze wiadomo jak powietrzna bitwa nad Anglią się zakończy, morale w Polsce raczej… »

Featured Image

Jewgienij Chałdej przy pracy (Berlin 1945)

Fotograf Armii Czerwonej Jewgienij Chałdej wykonuje swoją pracę w okolicach Bramy Brandenburskiej. To właśnie ten człowiek jest autorem słynnego zdjęcia z umieszczania radzieckiego sztandaru na budynku Reichstagu. Berlin 1945