6 czerwca 1944 roku 160 tys. alianckich żołnierzy, przy asyście 7 tys. statków i 12 tys. samolotów wylądowało na plażach Normandii, otwierając drugi front w Europie zachodniej. Podczas operacji po obu stronach poległo ponad 20 tys. osób. Chwała bohaterom.

Decyzję o otwarciu drugiego frontu w Europie poprzez desant w północnej Francji podjęli w sierpniu 1943 r. na konferencji w Quebec Franklin Delano Roosevelt i Winston Churchill. Przybliżony termin inwazji ustalono na 1 maja 1944 r. Operacji tej nadano kryptonim „Overlord”.

Pod koniec grudnia 1943 r. naczelnym dowódcą sił inwazyjnych mianowany został amerykański generał Dwight Eisenhower.

17 stycznia 1944 r. w Londynie rozpoczęło działalność Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych (SHAEF). W jego składzie znaleźli się: marsz. Arthur Tedder (zastępca naczelnego dowódcy), gen. Walter Bedell-Smith (szef sztabu), marszałek Trafford Leigh-Mallory (dowódca sił powietrznych) oraz admirał Bertram Ramsay (dowódca sił morskich).

Sztab SHAEF był ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, w które zaangażowanych zostało prawie 16 tys. osób.

O godz. 6.30, przy wsparciu lotnictwa i artylerii, zaczęły lądować pierwsze jednostki. 150 tys. żołnierzy pierwszego rzutu skierowało się na ponad trzech tysiącach barek desantowych ku pięciu sektorom wybrzeża. Amerykanie utworzyli przyczółki na plaży „Utah” oraz „Omaha”, na której doszło do najcięższych walk. Natomiast Brytyjczycy i Kanadyjczycy przyczółki: „Gold”, „Juno” i „Sword”.