7 maja Niemcy, w jednym ze szkolnych budynków – kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Eisenhowera w Reims we Francji – skapitulowały na Froncie Zachodnim przed przedstawicielami armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej.

Niemcy ponosili klęski na wszystkich frontach. Na początku maja skapitulowały oddziały Wermachtu walczące północnych Włoszech. Poddali się też żołnierze niemieccy w rejonie północno – wschodnich i południowych Niemczech oraz w Austrii. 2 maja 1945 wojska radzieckie wkroczyły do Berlina. 7 maja 1945 r., w kwaterze głównej dowódcy wojsk frontu zachodniego gen. Eisenhowera w Reims, niemiecki gen. Alfred Jodl złożył podpis na akcie bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

Dokument tez wszedł w życie dzień później. Pomimo to Stalin zażądał powtórzenia tej uroczystości w zdobytym przez Armię Czerwoną Berlinie, aby podkreślić wkład ZSRR w pokonanie Hitlera. W nocy z 8 na 9 maja 1945 r. na przedmieściach Berlina w Karlhorst, powtórzono smutną dla niemieckich przedstawicieli ceremonię podpisania dokumentów o kapitulacji III Rzeszy. ZSRR reprezentował wtedy największy dowódca radziecki II wojny światowej marszałek Żukow.

Kapitulation-reims