8 maja 1945 roku Wilhelm Keitel w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie powtórzył podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Wojna na zachodzie oficjalnie dobiegła końca, choć poszczególne ogniska niemieckiego oporu (np. Hel) broniły się jeszcze przez kilka dni.

8 maja 1945 roku Wilhelm Keitel Kapitulacja III Rzeszy