12 lipca 1943 czyli dokładnie 70 lat temu odbyła się bitwa pancerna pod Prochorówką głównie między niemieckim II Korpusem Pancernym SS ( 1. Dywizja Pancerna SS „Leibstandarte Adolf Hitler”, 2. Dywizja Pancerna SS „Das Reich”,3. Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”), a radziecką 5. Armią Pancerną Gwardii. Padają różne liczby, ale załóżmy, że starło się tam ok 300 niemieckich czołgów przeciwko 800 czołgom radzieckim.
Na ilustracji przedstawione jest pole bitwy pod Prochorówką wraz informacjami dotyczącymi sił obu stron i przebiegu bitwy.
Obawiając się Tygrysów radzieckie czołgi dostały rozkaz jazdy na pełnej prędkości ku niemieckim pozycjom, by zneutralizować przewagę jaką Niemcom dawały lepsze armaty. W ramach porannych działań Luftwaffe udało się zdobyć przewagę w powietrzu nad polem bitwy.
Bitwę można uznać za nierozstrzygniętą – Niemcy ponieśli straty, zostali zmuszeni do przejścia do obrony, ale utrzymali się w polu. Przyczyny porażki i wycofania się z pola bitwy w następnych dniach leżały gdzie indziej. Na północ od Kurska 13 lipca 1943 na niemiecki występ wokół Orła rozpoczął się radziecki kontratak, podobnie na południu w rejonie rzeki Doniec. Ogołoceni z rezerw, które w większości rzucili do walki pod Kurskiem Niemcy mieli duże trudności z atakami Sowietów, którzy nie dość, że pod Kurskiem mieli w rezerwie cały Front (grupę armii), który rzucili do walki, to jeszcze posiadali rezerwy na innych odcinkach zdolne do wykonania groźnych kontrataków. Swój wpływ miała też inwazja aliantów na Sycylię 10 lipca, ale osobiście nie przeceniałbym jej znaczenia.
13 lipca 1943 Hitler odwołał Operację Cytadela jako całość. Pozwolił jednak na kontynuowanie akcji ofensywnych na odcinku południowym. Ofensywę przerwano tam dopiero 17 lipca, kiedy wiadomo już było, że sprawy nad Dońcem przybrały groźny obrót. Sprzęt pancerny dywizji „Leibstandarte” został rozdzielony między dywizje „Das Reich” i „Totenkopf”. „Leibstandarte została odesłana do Włoch, dwie pozostałe na południe by w rejonie rzek Doniec i Mius zatrzymać radzieckie kontrataki.

 

bitwa_prochorowka

 

 

 

Mapa taktyczna Prochorówka