Adolf Hitler osobiście dokonuje inspekcji nowego działa pancernego Jagdpanzer 38(t), popularnie zwanego Hetzer (Podżegacz). Działo to było budowane na podwoziu czołgu PzKpfw 38(t) czyli czechosłowackiego LT-38. W rzeczywistości Hetzer pełnił rolę taniego i łatwego w konstrukcji niszczyciela czołgów. Od kwietnia 1944 do końca wojny w maju 1945 Niemcy wybudowali 2584 wozy, głównie w czeskich zakładach Škody.

Zgodnie z planami dowództwa niemieckich wojsk lądowych wszystkie dywizje piechoty Wehrmachtu, lub zbliżone do nich dywizje strzelców, grenadierów, grenadierów ludowych i dywizje górskie, miały zostać wyposażone w jedną kompanię lekkich niszczycieli czołgów Jagdpanzer 38(t). W tym celu zwykle przezbrajano jedną z kompanii dywizjonu przeciwpancernego, uzbrojoną dotychczas  w holowane armaty ppanc. Pak 40 kal.75mm.

Kompanie niszczycieli czołgów Hetzer były z pewnością jednym z najsilniejszych rodzajów broni jaką dysponował dowódca dywizji piechoty. Mogła ona wyjątkowo skutecznie zwalczać nieprzyjacielskie czołgi lub wspierać działania piechoty. Jednak sam sprzęt, nawet najlepszy, to nie wszystko. Świeżo uzbrojone w Hetzery kompanie, nieumiejętnie dowodzone i działające niesprzyjających warunkach, ponosiły ciężkie straty.

Hetzer

Źródła: Wikipedia, Panzerpunkt.info