W Bitwie o Anglię walczyło 145 polskich pilotów, służących w dywizjonach myśliwskich brytyjskich oraz w polskim 302 i 303 Dywizjonie.

W okresie największego nasilenia niemieckich nalotów, Polacy stanowili 13% liczby pilotów myśliwskich pierwszej linii, a w październiku 1940 r., wskutek wielkich strat poniesionych przez RAF, 20%. Trzeba przy tym podkreślić, że wkład polskich pilotów był większy niż tej samej liczby pilotów brytyjskich (jako że niemal wszyscy Polacy mieli już zarówno wszechstronne wyszkolenie, którego brakowało młodym pilotom brytyjskim rzucanym do walki wprost po skróconym wojennym szkoleniu) jak i doświadczenie bojowe (z walk w Polsce i Francji). Nawet ci, którzy ani w Polsce ani we Francji nie wzięli udziału w starciach powietrznych, byli ostrzelani w prawdziwym boju, a samą swoją wędrówką wokół Europy dali dowód determinacji do dalszej walki.

Należy podkreślić, że udział Polaków w Bitwie o Anglię docenili sojusznicy, a dla polskiego społeczeństwa nawet po 75 latach niezwykłą wagę ma bohaterstwo, szlachetność i honor Polskich Lotników. To, że spośród 145 polskich uczestników Bitwy o Anglię poległo w niej 30 jeszcze bardziej wzmacnia naszą dumę z ich dokonań.

Przygotowując tę książkę, oparliśmy się na oficjalnej liście polskich uczestników Battle of Britain, których nazwiska widnieją na pomniku tej bitwy odsłoniętym 18 września 2005r. w Londynie na brzegu Tamizy. Zdecydowaliśmy jednak dodać do tych 145 jeszcze pięć nazwisk: dwóch pilotów innej narodowości, którzy wybrali służbę w Polskich Siłach Powietrznych, oraz trzech pilotów polskich, którzy formalnie nie kwalifikowali się do uznania za uczestników Battle of Britain wg kryteriów przyjętych przez brytyjskie dowództwo. Uznaliśmy, że ich los uzasadnia włączenie dodatkowych biogramów do naszego opracowania. Dedykując tę książkę wszystkim polskim pilotom Bitwy o Anglię, pragniemy oddać im hołd i zapewnić pamięć potomnych.

Józef Zieliński, Wojtek Matusiak, Robert Gretzyngier

Książka ukaże się w sierpniu 2015 roku w nakładzie wydawnictwa Bellona.

Zrzut ekranu 2015-07-27 o 16.24.00