Na zdjęciach żołnierze z 13 Dywizji Górskiej „Handschar”, złożonej z Chorwatów oraz Bośniaków wyznających Islam. Jednostka ta powstała jako pierwsza niearyjska dywizja działająca w ramach Waffen-SS. Dzięki zgodzie samego Heinricha Himmlera, cieszyła się ona dużą tolerancją w obrębie przestrzegania muzułmańskiej diety, obyczajów religijnych i specyfiki kulturowej. Na co dzień żołnierzy można było rozpoznać dzięki noszeni tradycyjnych fezów, dodatkowo każda jednostka miała wyznaczona swojego imama, który odpowiadał za sprawowanie kultu.

Od lipca 1943 do lutego 1944 dywizja szkolona była we Francji, jednak ze względu na złe traktowanie przez niemieckich instruktorów, szybko upadało w niej morale, dochodziło również do buntów. Wobec braków w wyszkoleniu, jednostkę przeniesiono na teren Jugosławii gdzie zajmowała się walkami z odziałam partyzanckimi. Wobec zbliżając się Armii Czerwonej, wielu członków „Handschar” przeszło na stronę komunistów. Ci, którzy pozostali do końca, skapitulowali wraz z resztą wojsk Rzeszy pod Berlinem w maju 1945 roku. Poddawszy się Brytyjczykom, nie doczekali się taryfy ulgowej, ci bowiem przekazali ich z powrotem do Jugosławii. Tam natomiast, nie było dla nich litości.

Na fotografiach z żołnierzami oraz Hitlerem widoczny jest Mohammad Amin al-Husajni, palestyński nacjonalista, wielki mufti Jerozolimy. W latach 40. zabiegał o protekcję nazistów, organizując powstanie przeciwko Brytyjczykom w Palestynie. Walnie przyczynił się również do wcielenia w życie polityki czynnego udziału muzułmanów w „antyżydowskiej wojnie Hitlera”.

Bundesarchiv_Bild_146-1987-004-09A,_Amin_al_Husseini_und_Ado

Amin al Husseini bei bosnischen SS-Freiwilligen

Bosnische SS-Freiwillige beim Gebet

Waffen-SS, 13. Gebirgs-Div. "Handschar"

Waffen-SS, 13. Gebirgs-Div. "Handschar"

Waffen-SS, 13. Gebirgs-Div. "Handschar"