Radzieckie aerosanie NKŁ-26 to dziadek skutera śnieżnego napędzany spalinowym silnikiem ze śmigłem. Przedziwne połączenie napędu motolotni z 10 mm opancerzeniem wozu bojowego. Używane głównie podczas wojny radziecko-fińskiej, potrafiły rozwinąć prędkość nawet do 140km/h. Formowane w bataliony po 45 maszyn, służyły przede wszystkim do wywozu rannych z trudno dostępnych miejsc. Niestety ze względu na małą wytrzymałość na bezpośredni ostrzał czy ogień moździerzy, nie brały udziału w operacjach ofensywnych. Aerosanie NKŁ doczekały się aż pięciu modyfikacji konstrukcyjnych, ich następcą była lżejsza konstrukcja RF-8 (GAZ-98), widoczna na ostatnim zdjęciu.

Radzieckie areosanie NKL-26-podczasnatarcia RF-8