Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne były unikatową formacją o światowej skali. W żadnym z okupowanych w Europie państw alianckich, siła oporu nie osiągnęła takiego wymiaru. Pora aby w Krakowie powstał pomnik godnie upamiętniający działalność Armii Krajowej. Dzięki inicjatywie Światowego Związku Żołnierzy AK, może on powstać u stóp Wawelu. Projekt odzwierciedla granice II RP w momencie wybuchu drugiej wojny światowej. Potrzebne jest jednak Wasze wsparcie!
Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.28.35
Oficjalna strona – popieramak.pl
 
Akcja crowdfundingowa – https://polakpotrafi.pl/projekt/pomnik

Koncepcja pomnika oparta jest na symbolice wolności i niepodległości. Sercem projektu pomnika jest plac pamięci w kształcie granic z 1939 roku oraz otaczająca go Wstęga jako znak walki o wolność. Symbolizuje ona narastający ruch oporu Polskiego Państwa. Wewnątrz Wstęgi umieszczona jest zwar- ta grupa młodych Polaków i żołnierzy AK, która wychodzi z podziemia. Ogród Pamięci i kształt Wstęgi Pamięci uzupełniają i potęgują się wzajemnie. Celem całego kompleksu jest stworzenie miejsca dla kontemplacji i oddania hołdu bohaterom.

Powstaje przestrzeń, która otwiera się w stronę zamku i Wisły. Wykonując ten gest opowiada młodym generacjom o historii bohaterskiego ruchu oporu

zdjęcie z spitfirea

2 0 1 6   R o k  C i c h o c i e m n y c h – Y e a r  o f  t h e  S i l e n t  U n s e e n

ODDAJ HOŁD BOHATEROM ARMII KRAJOWEJ !

honor the heroes of the WW2 Polish Home Army resistance!

“Budowany właśnie dla młodzieży,  budowany dla przyszłych pokoleń,

budowany po to, aby każdy  kto tu przyjdzie wspomniał, że dla Ojczyzny

jak trzeba to się daje wszystko.”

kpt. Janusz Kamocki ps. “Mamut”

Popieram-AKcje-Polakpotrafi

INICJATORZY AKCJI

kpt dr Janusz Kamocki wiceprezes ŚZŻAK mp ps. Mamut

(ur. 2 sierpnia 1927 w Warszawie) – polski etnograf, więzień polityczny. Uczył się w szkole powszechnej w Dwikozach, a potem w Szkole Ćwiczeń w Sandomierzu, natomiast podczas okupacji na tajnych kompletach w gimnazjum w Sandomierzu, a w 1946 zdał tam maturę w Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od listopada 1942 był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (pod konspiracyjnym pseudonimem “Orcio”), a po jej scaleniu z Armią Krajową, od lutego 1943 członkiem AK (pod pseudonimem “Mamut”). Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji wojskowo-politycznej Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (pod pseudonimem “Eders”). W szkołach sandomierskich organizował konspiracyjną organizację młodzieżową (działając pod pseudonimem “001”). Później studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Moszyńskiego oraz uczęszczał na studia dyplomatyczne w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. Jest autorem licznych publikacji etnologicznych. Jest członkiem Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Alexander Smaga architekt autor Pomnika AK w Krakowie “Wstęga Pamięci”

Urodzony w polskiej rodzinie emigracyjnej w Wiedniu. Historia jego rodziny jest powiązana z Armią Krajową i różnymi etapami walki Polski o wolnośc i niepodległość. Ukończył studia architektury na Politechnice Wiedeńskiej u Wiliama Alsopa z wyróżnieniem. Studiował w Paryżu w École de l’ Architecture w Wersalu i na Universität für Angewandte Kunst w Wiedniu. Pracuje jako samodzielny architekt i designer. Jest współzałożycielem studia architektonicznego CSA w Wiedniu. Pracował nad wieloma projektami i konkursami architektonicznymi w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech i w Austrii. Finalista Konkursu na Museum of Science Fiction w Waszyngtonie w 2014 r. W maju 2013 wygrał ze swoim zespołem projektanckim trzyetapowy konkurs na Pomnik AK w Krakowie. Żyje i pracuje w Wiedniu i w Krakowie.

jesien Pomnik

Akcję crowdfundingową oficjalnie wspiera marka Surge Polonia
bluza-orzel-sport-surge-polonia-czarna-sklep-mma