barbarossa4

Operacja Barbarossa miała być najbłyskotliwszą z błyskawicznych wojen Hitlera, zwieńczeniem wizji Führera, do której przekonał masy Niemców. Zwycięstwo miało zapewnić aryjczykom przestrzeń życiową na skolonizowanym Wschodzie. Przyszły kanclerz III Rzeszy pisał o tym już w 1924 r. w „Mein Kampf”. By zrealizować ten plan musiał tylko zdobyć władzę nad Niemcami, a potem przeprowadzić kilka operacji politycznych i militarnych. Należało naprawić szkody wyrządzone Niemcom przez traktat wersalski, zabezpieczyć sobie tyły na zachodzie i południu Europy oraz oczyścić przedpole do marszu na Wschód.

Ale Wschód był zarządzany dyktatorską ręką Stalina, a Związek Sowiecki miał własne plany mocarstwowe. Obaj dyktatorzy byli związani paktem Ribbentrop-Mołotow. Jak w tych warunkach doszło do najkrwawszej wojny między nimi? Jak ona przebiegała? W perspektywie całej II wojny konfrontacja Wehrmachtu z Armią Czerwoną okazała się początkiem końca III Rzeszy.

Pomocnik Historyczny POLITYKI Operacja Barbarossa – Wojna między Hitlerem a Stalinem na 124 stronach opowiada m. in. o korzeniach konfliktu i przebiegu działań wojennych. Zawiera przydatne kalendarium i liczne mapy. Autorami opracowań są wybitni historycy oraz dziennikarze tygodnika POLITYKA. Dostępny na http://sklep.polityka.pl/catalog/partdetail.aspx?partno=W1106000

 

historia-z-Polityka

 

Zobacz galerię najciekawszych fotografii z początkowej fazy Operacji Barbarossa.

Wbarbarossa2-e1368935624345 w18_11102140 tumblr_mv18ivV9HX1spwf52o1_1280 Tank_KV2_eastern_front_1941_1 Soviet-AF-SB-2bis-bomber-force-landed-wreck-lies-abandoned-in-a-field-Barbarossa-1941 Soldat-eat Ñîâåòñêèå ñàìîëåòû îáëåòàþò âðàæåñêèå ïîçèöèè ïîä Ìîñêâîé. Operation-Barbarossa-1941-German-Panzers-in-Russia Russie-Allemands-Barbarossa-juin1941-6 Operation Barbarossa Army Group North enter  pine grove near Leningrad-Oct 1941 Russland, Heinz Guderian vor Gefechtsstand GermanArmyOperationBarbarossa2_1 KV1_1941_barbarossa OLYMPUS DIGITAL CAMERA operacja_barbarossa_640_1 Operation Barbarossa 1941 German Army Group Centre Russische Kriegsgefangene Russland, bei Bialystock, zerstörtes Flugzeug Bundesarchiv_Bild_101I-209-0091-11,_Russland-Nord,_russischer_Panzer_KW-2 Russland-Nord, Infanterie und Panzer 35t Bundesarchiv_Bild_101I-209-0063-12,_Lettland,_Aiviekste,_Schützenpanzer_vor_Bahnübergang Russland, "Unternehmen Barbarossa", Rast 800px-Operation_Barbarossa_-_Germans_inspect_Russian_plane 1024px-Operation_Barbarossa_-_German_loot A column of German forces during Operation "Barbarossa" Rumänien, Brückenbau über den Pruth Russland, russischer Gefallener, Panzer BT 7,