Featured Image

Operacja Barbarossa – zderzenie imperiów

Operacja Barbarossa miała być najbłyskotliwszą z błyskawicznych wojen Hitlera, zwieńczeniem wizji Führera, do której przekonał masy Niemców. Zwycięstwo miało zapewnić aryjczykom przestrzeń życiową na skolonizowanym Wschodzie. Przyszły kanclerz III Rzeszy pisał o tym już w 1924 r. w „Mein Kampf”. By zrealizować ten plan musiał tylko zdobyć władzę nad Niemcami, a potem przeprowadzić kilka operacji… »