Featured Image

20 Dywizja Grenadierów SS i słodko-gorzkie poczucie humoru

Fotografia przedstawia żołnierzy 20 Dywizji Grenadierów SS (1 estońskiej). Jednostkę utworzono w maju 1944 r. i brała ona udział jedynie w walkach z sowietami. 1 września 1950 Komisja Stanów Zjednoczonych do spraw Osób Przesiedlonych uznała, że jednostka ta nie była stroną wrogą wobec USA i przyznała jej kombatantom prawo do ubiegania się o azyl polityczny…. »