Fotografia przedstawia żołnierzy 20 Dywizji Grenadierów SS (1 estońskiej). Jednostkę utworzono w maju 1944 r. i brała ona udział jedynie w walkach z sowietami. 1 września 1950 Komisja Stanów Zjednoczonych do spraw Osób Przesiedlonych uznała, że jednostka ta nie była stroną wrogą wobec USA i przyznała jej kombatantom prawo do ubiegania się o azyl polityczny. Co ciekawe, część uciekinierów służyło później jako strażnicy niemieckich notabli podczas procesu norymberskiego.

20th Waffen SS Grenadier Division