Featured Image

Muzułmanie w służbie Waffen-SS – 13 Dywizja Górska Handschar

Na zdjęciach żołnierze z 13 Dywizji Górskiej „Handschar”, złożonej z Chorwatów oraz Bośniaków wyznających Islam. Jednostka ta powstała jako pierwsza niearyjska dywizja działająca w ramach Waffen-SS. Dzięki zgodzie samego Heinricha Himmlera, cieszyła się ona dużą tolerancją w obrębie przestrzegania muzułmańskiej diety, obyczajów religijnych i specyfiki kulturowej. Na co dzień żołnierzy można było rozpoznać dzięki noszeni… »