Pozbawiony ogona Vought F4U Corsair na pokładzie lotniskowca USS Shangri-La (1945)

Pozbawiony ogona Vought F4U Corsair na pokładzie lotniskowca USS Shangri-La (1945)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.9/10 (7 votes cast)