Podczas bitwy na Łuku Kurskim po obu stronach zniszczeniu uległo ponad 7 000 czołgów oraz dział samobieżnych. Nigdy wcześniej, ani nigdy później ludzkość nie była świadkiem tak wielkiej bitwy pancernej. Na obrazie artystyczna wizja tych gorących dni pomiędzy lipcem a sierpniem 1943 roku.