Niemiecka propaganda („Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach”) na Placu Piłsudskiego (wtedy Placu Adolfa Hitlera) przed Pałacem Saskim, który był siedzibą gubernatora Fischera, lato 1940.
To musiał być ciężki czas dla Polaków, Francja upadła, natomiast Wielka Brytania zaczęła obrywać nalotami i nie było jeszcze wiadomo jak powietrzna bitwa nad Anglią się zakończy, morale w Polsce raczej nie dopisywało.

Plac Piłsudskiego stanowił centrum niemieckiej dzielnicy rządowej na Śródmieściu Północnym rozciągającej się od Ogrodu Saskiego do Krakowskiego Przedmieścia.

Co do powyższej akcji propagandowej – Polacy z wrodzoną przekorą rozwijali „V” jako „Verloren. Deutschland Verloren” (Niemcy przegrane) oraz przerabiali napis na „Deutschland liegt am allen Fronten” (Niemcy leżą na wszystkich frontach).

Niemcy w Warszawie