„Unikalne zdjęcie 2 Hetzerów, StuG III i prawdopodobnie Sd.Kfz 251 z 5 DAS – jedyną jednostkę WP wyposażoną wyłączne w pancerny sprzęt niemiecki. Zdjęcie wykonano 30 września 1945 roku a więc na 6 dni przed przekazaniem sprzętu do 3 Szkolnego Pułku Czołgów do Modlina. W czerwcu 1947, przeniesiono Oficerską Szkołę Broni Pancernej z Modlina do Poznania. Wtedy także przeniesiono część sprzętu ( np. Pz.Kpfw IV, Sd.Kfz 251 )”. Kapitalna ciekawostka znaleziona na Muzeum Broni Pancernej CSWL w Poznaniu.

Stug i Hetzery