Mapa przedstawia zmiany na froncie w Normandii między 6, a 12 czerwca 1944. Wystarczy porównać tempo napływania kolejnych dywizji alianckich (przy symbolach jest data przybycia) z tempem, ilością i datą napływania dywizji niemieckich. Niemcy nie zdołali zatrzymać inwazji na plażach, a następnie nie byli w stanie pod atakami alianckiego lotnictwa szybko podciągnąć swoich jednostek z głębi Francji na front inwazyjny, podczas gdy alianci ściągali do Normandii bez przeszkód tysiące żołnierzy i tony sprzętu oraz zaopatrzenia. Gdy nie udało się powstrzymać i zepchnąć inwazji do morza w pierwszych dniach, walka o utrzymanie Francji była dla Niemiec z góry przegrana. Dzięki jakości posiadanego sprzętu oraz poziomowi wyszkolenia i waleczności, a także poziomowi dowodzenia Niemcy mogli kupić trochę czasu, ale ostatecznie załamanie frontu było nieuniknione z czego zdawali sobie sprawę sami niemieccy dowódcy i co ostatecznie stało się w sierpniu 1944 i zostało uwieńczone niemiecką katastrofą pod Falaise.

Dla nieobeznanych, objaśnienie niektórych symboli.

Prostokąty oznaczają jednostki:
prostokąt z przekątnymi – jednostka piechoty
prostokąt ze spłaszczoną elipsą – jednostka pancerna.

Liczby arabskie bądź liczby rzymskie obok prostokątów albo w ich środku to nazwy (numery) jednostek.

Ilość „x” nad prostokątem oznacza szczebel jednostki:
xx – dywizja
xxx – korpus
xxxx – armia
xxxxx – grupa armii
Normandia